Wat is het doel van de Centrale Eindtoets?

De Centrale Eindtoets (ook nog wel Cito-toets genoemd) heeft tot doel om een ondersteunend advies aan de basisschool te geven over de beste keuzen voor het voortgezet onderwijs van een kind.

Dat doet de Centrale Eindtoets door te meten wat een kind in 8 jaar tijd geleerd heeft op het gebied van rekenen en taal. Ook kan gekozen worden om wereldoriëntatie te toetsen.

 

Inhoud

De inhoud van de Centrale Eindtoets is volledig afgestemd op de referentieniveaus voor rekenen en taal. Deze niveaus zijn centraal vastgesteld en gelden landelijk. Met andere woorden: het resultaat van één leerling wordt gemeten aan de hand van de resultaten van alle andere leerlingen. Tevens wordt de toets altijd streng gecontroleerd.

De Cito-toets meet op de volgende onderdelen welk niveau een leerling behaald heeft:

  • Lezen
  • Taal(verzorging)
  • Rekenen

 

Objectieve meting

De Centrale Eindtoets blijft een momentopname, maar is wel een objectieve meting die in kaart brengt welk type vervolgonderwijs het beste past bij een kind. De Cito-toets dient als hulpmiddel om te bepalen of het basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan zullen sluiten.

De score van de Cito-toets is samen met het eerder afgegeven schooladvies, een goede graadmeter om te bepalen of een vervolgkeuze succesvol zal zijn of niet.

 

Geen examen

Het is niet zo dat de Centrale Eindtoets een “examen op de basisschool” is. Dat wordt soms wel gedacht. Maar kinderen kunnen noch slagen, noch zakken. Wel kan een hogere score op de Cito-toets leiden tot een hoger schooladvies.

De basisschool moet namelijk het schooladvies heroverwegen als de Cito-score hoger uitvalt dan het schooladvies dat eerder gegeven werd.

De verantwoordelijkheid voor deze heroverweging ligt bij de school, maar het besluit wordt bij voorkeur wel genomen in overleg met de ouders of verzorgers.

 

Heroverweging

Een heroverweging kan dus leiden tot een wijziging in het eerder gegeven schooladvies. Ook kan echter besloten worden om de Cito-score niet mee te tellen en vast te houden aan dat eerder gegeven advies.

 

Minder goede score

In sommige gevallen wordt de Cito-toets minder goed gemaakt dan het schooladvies. In dat geval kan er geen heroverweging naar beneden plaatsvinden. Kinderen zullen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets dus nooit een lager niveau krijgen dan ze op voorhand kregen in het schooladvies.