Wie beoordeelt de Centrale Eindtoets?

De Centrale Eindtoets is een belangrijke toets. De toetst brengt in kaart op welk referentieniveau een leerling scoort en kan leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven schooladvies.

Het is dus belangrijk dat de Centrale Eindtoets goed in elkaar zit. De toets wordt dan ook streng gecontroleerd en beoordeeld door een vaststellingscommissie.

 

Vaststellingscommissie

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een vaststellingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie keurt formeel de Centrale Eindtoets goed zoals die door leerlingen in groep 8 wordt afgenomen.

De vaststellingscommissie bestaat uit vak- en velddeskundigen (waaronder leerkrachten uit groep 7 en 8, onderwijsadviseurs op het gebied van rekenen en taal en onderwijskundigen).

 

Opgaven opstellen

De opgaven die op de Cito-toets aan bod komen worden samengesteld in samenwerking met leerkrachten. Zij zijn immers de mensen uit het veld, die precies weten wat leerlingen beheersen en hoe zijn een opgave wel of niet begrijpen. Deze opgaven worden niet alleen samengesteld met leerkrachten, maar ook in een proeftoets getest.

 

Inhoud, kindvriendelijkheid en psychometrie

Wanneer een opgave door deze proefronde komt, wordt ze door de vaststellingscommissie ook gecontroleerd op inhoud, kindvriendelijkheid en psychometrie.

Pas wanneer elke toetsopgave op deze drie punten is goedgekeurd, wordt ze opgenomen in de Centrale Eindtoets en verdeeld in toetstaken.